नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७३ साल भाद्र २३ गते (तदनुसार सेप्टेम्बर ८, २०१६) का दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान हुने “नेपाल विद्याभूषण तथा “नेपाल छात्रा विद्यापदकका लागि  सिफारिस हुनु भएका तपसिलका महानुभावहरुले २०७२ साल भाद्र २१ गतेका दिन दिनको ११ बजेदेखि सोही दिनको ३ बजेसम्म यस शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उल्लेखित नामावलीमा कसैको नाम र विवरणमा फरक देखिएमा मिति २०७३।०५।१४ गतेसम्म कार्यालय समय भित्र फोन नं. ४२००३६२ मा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध छ


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_2 313 Kb application/pdf View Download