राष्ट्रिय पुस्तक नीति, पुस्तकालय गुरुयोजना र पुस्तकालय अभिलेख व्यवस्थापन मस्यौदामा सुझाव उपलब्ध गराउने

प्रस्तुत सम्बन्धमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट पुस्तकालयहरुको विकास तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि राष्ट्र्रिय पुस्तक नीति २०७३, पुस्तकालय गुरुयोजना, २०७३ र पुस्तकालय अभिलेख व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरिएको थियो सो कार्यदलबाट पेश गरिएको मस्यौदा माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यूबाट नवौं पुस्तकालय दिवस २०७३ को भाद्र १५ गते आयोजित सेरमोनियल विशेष मञ्चबाट सार्वजनिकरण गरी वेवसाइटमा राखेको मितिले १५ दिन भित्र जनताको पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने घोषणा भएको । तत्पश्चात संकलित पृष्ठपोषण सम्वन्धित कार्यदलवाट ग्रहण गरी अन्तिम मस्यौदामा समावेस गरी कार्यान्वयनको लागि माननिय मन्त्रीज्यू समक्ष हस्तान्तण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले मिति: २०७३/०५/१६ को निर्णयानुसार सम्वन्धीत सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

नेपाल सरकार  

शिक्षा मन्त्रालय

पुस्तकालय समन्वय शाखा

सिंहदरवार, काठमाडौँ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
library_Master_Plan_Final_73515-_Copy 225 Kb application/pdf View Download
BOOK_POLICY_2073_bhadra_16_-_final1 308 Kb application/pdf View Download
LRM_through_LIb._automation_ 687 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links