शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा पुरस्कृत गर्ने सम्वन्धी सूचना

 

शिक्षा मन्त्रालय सिहदरवारको पुरस्कृत गर्ने सम्वधी सूचना

 

राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको उपलक्ष्यमा प्रदान गरिने पदक तथा छात्रवृत्त्ति सम्वन्धी निर्देशिका, २०६३ (संशोधन सहित) वमोजिम राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको उपलक्ष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षा प्रेमी‚ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी, शैक्षिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालयका शिक्षक, ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, अभिभावक तथा कर्मचारीहरुलाई पदक‚ प्रमाणपत्र तथा प्रशंसा पत्रबाट सम्मान गरिदैं आएकोमा सोहि निर्देशिकाको दफा २३ वमोजिम ३७औँ राष्ट्रिय शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको अवसर र सो पश्चात शिक्षा दिवस पुरस्कारलाई प्रत्यक्ष मूल्याङ्कनकर्ता द्वारा नै मूल्याङकन गरी गराइ अझ बढी ब्यवस्थित मर्यादित‚ प्रभावकारी र जिम्मेवारी बनाउने उद्देश्य सहित सम्वन्धित निकायवाटनै निर्देशिकामा रहेका प्रावधानहरु एवम् देहाय बमोजिमको आधारमा पुरस्कार वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनेभनि निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ ।

आधारहरुः-

  1. पुरस्कारको सख्या निर्धारण गर्दा विश्वविद्यालय, विद्यालय, जिल्ला/निकायमा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक,कर्मचारी (जनशक्ति)संख्याको एक प्रतिशतमा नवढने गरी हुनु पर्ने,
  2. सेवा अवधि कम्तीमा ५ वर्षपूरा गरेको हुनुपर्ने,
  3. कार्य सम्पादन/ शैक्षिक उपलब्धी ५ वर्षको औसतमा तुलनात्मक रुपमा सवै भन्दा उच्च रहेको हुनु पर्ने,
  4. विद्यालय / कार्यालयमा नियमित उपस्थित रही जवाफदेही ढङ्गवाट आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पुरा गरेको हुनु पर्ने,
  5. विद्यालय/ कार्यालयमा विशेष जिम्मेवारी लिई थप भूमिका निर्वाह  गरेको हुनु पर्ने,
  6. पुरस्कारको लागि सिफारिस गर्दा कुनै फौज्दारी अभियोग नलागेको ब्यक्ति हुनु पर्ने,
  7. पुरस्कृत हुने ब्यक्तिले उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गरेको तथा मापन योग्य उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको हुनु पर्ने,
  8. पुरस्कार वितरणको निर्णय गर्दा भौगोलिक सन्तुलन र जेष्ठतालाई समेत ध्यान दिनु पर्ने,
  9. ३७औँ शिक्षा दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको उपलक्ष्यमा माथि उल्लखित योग्यता पुगेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई उल्लेखित संख्याको अधिनमा रही विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा जिल्ला शिक्षा समितिबाट निर्णय गराइ,विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायको हकमा सम्वन्धित निकायवाट निर्णय गराई सम्वन्धित निकायहरुले कुनै विशेष कार्यक्रमको अवसरमा वितरण गर्ने ब्यवस्था मिलाई २०७३ आश्विन मसान्त भित्र मन्त्रालयमा विवरण उपलब्ध गराउने।