On Arrival/Tourist Visa मा विद्यार्थी नपठाउने/ नजानेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

On Arrival/Tourist Visa मा विद्यार्थी नपठाउने/ नजानेसम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

विगत केही समयदेखि नेपालका केही कन्सल्टेन्सीहरुले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई On Arrival/Tourist Visa मा बंगलादेशका शिक्षण संस्थाहरुमा अध्ययन गर्न पठाउने र पछि त्यस्तो भिसा Student Visa मा परिवर्तन हुन नसकी त्यस्ता भिसा लिएर जाने विद्यार्थीहरु समस्यामा पर्ने गरेका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोमा यस मन्त्रालयको गम्भिररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्ता भिसामा विद्यार्थी पठाउने कार्य नगर्न/नगराउन सम्वन्धित कन्सल्टेन्सीहरुलाई यसै सूचनाद्वारा सचेत गराईन्छ । साथै विद्यार्थी/अभिभावकहरुले पनि पछि आइपर्ने समस्या प्रति सजग रही On Arrival/Tourist Visa भिसा लिई अध्ययन गर्न नजान/नपठाउनहुन अनुरोध गरिन्छ ।