बंगलादेशका निलम्वित र अवैधानिक कलेज/विश्वविद्यालयमा भर्ना नहुने/नगराउने सम्वन्धी सूचना

बंगलादेशका निलम्वित र अवैधानिक कलेज/विश्वविद्यालयमा भर्ना नहुने/नगराउने सम्वन्धी सूचना

बंगलादेशको शिक्षा मन्त्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा बंगलादेशका केही मेडिकल कलेजहरुलाई निलम्वित गरी भर्ना रोक्का गरिएको र केही विश्वविद्यालयलाई अवैधानिक सूचीकृत गरिएको हुँदा त्यस्ता शैक्षिक संस्थामा नयाँ भर्ना हुनबाट नेपाली विद्यार्थीलाई रोक्नेसम्वन्धमा ढाका स्थित नेपाली राजदूतावासको पत्रसहित परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त हुन आएको हुँदा तपसिलमा उल्लिखित मेडिकल कलेज/विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना नहुन/नगराउन साथै त्यस्ता शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट No Objection Letter जारी नगरिने व्यहोरासमेत सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice__Bdesh_blacklisted_colleges 314 Kb application/pdf View Download