ITEC/India मा Post graduate अध्ययनका लागि निवेदन दिने सूचना

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७३ कार्तिक १ गतेको पत्रानुसार ITEC/INDIA बाट प्राप्त भारतमा सञ्चालन हुने देहायको अध्ययनका लागि यस मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित सेवा,समूह र श्रेणी भित्रका कर्मचारीहरुबाट निवेदन आह्वान गरिएको छ। उक्त अध्ययनका लागि समावेशी(महिलाऽ जनजाति तथा आदिवासी, मधेसी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र र हालसम्म अवसर नपाएका र दूर्गममा सबभन्दा बढी समय काम गरेका) आधारमा मनोनयन गरिने हुँदा इच्छुक कर्मचारीले २०७३ मंसीर ९ गतेभित्र यस  मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा आइपुग्ने गरी निवेदन दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

तपसिल

ITEC Study Programme
सि नं छात्रवृत्तिको किसिम अध्ययन/तालिम अवधि प्रासंगिक कुरा
1 One year post-graduate Programme in Management ro Executive(PGPX) Study 31-03-2017-31-03-2018

Eligibility

  • A valid GMAT score (Test taken between 1st April 2013 to 15th November 2016 and
  • Bachelor degree in any discipline plus work experience or diploma in acceptable if the total Academic study years is minimum 15 years from grade 1 onwards and;
  • Minimum age of 27 years by March 31, 2017
  • Most Quality IIMA selection process.
  • Age group of 25-45 years
  • Minium of 5 years working experience.