कार्यालय प्रमुखले कार्यक्षेत्र छोड्दा अनुमति लिनु पर्ने बारे जरुरी सूचना

यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत विभागीय प्रमुख, परियोजना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख तथा जिल्ला स्थित जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु, जिल्ला स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रका प्रमुखहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जानु पर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा श्रीमान सचिवज्यूबाट लिखित रुपमा र सम्भव नभए मौखिक रुपमा स्वीकृति लिएर मात्र कार्यस्थल छोड्नु  हुन नेपाल सरकार (सचिवस्तर)को मिति २०७३/८/८को निर्णयअनुसार अनुरोध छ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
permission1 598 Kb image/jpeg View Download