शैक्षिक व्यवस्थापन तालिमका लागि निवेदन दिने सूचना

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार यस वर्षको शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम २०७३/९/१९ गतेबाट संचालन हुने भएको  हुँदा उक्त तालिममा सहभागी हुन इच्छुक राजपत्राङ्कित द्वित्तीय श्रेणी, शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरुबाट मिति २०७३/९/५ गतेभित्र निवेदन दिन हुन अनुरोध छ। उक्त तालिममा राप द्वित्तीय श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट जेष्ठताका आधारमा जम्मा १६ जना मुख्य उम्मेदवार र ४ जना वैकल्पिक उम्मेदवार समेत मनोनयन गरी पठाइने व्यहोरा अनुरोध छ। 

त्यस्तै राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डबाट ४ जना उपसचिवको समेत मनोनयन हुने व्यहोरा अनुरोध छ।