राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदको लागि दरखास्त आह्वान

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। सो को निवेदन सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यलय समयभित्र यस मन्त्रालयमा निवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। विस्तृत विवरणका लागि यसै साथ संलग्न एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
NEB 307 Kb application/pdf View Download