जाँचबुझ समितिको अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिति:२०७३/०९/२८

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३/८/२६ मा शिक्षा ऐन २०२८(संशोधन सहित) को दफा १६ छ क ो उपदफा (३) बमोजिम राजनीतिक पूर्वाग्रह,द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा गठित जाँचबुझ समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रह,द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सो सम्बन्धी प्रमाणसाथ १५ दिन भित्र समितिमा आइपुग्नेगरी निवेदन दिन आह्वान गरिएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।


Most Visited Links