जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापा अन्तरगत सञ्चालित प्राविधिक धार तर्फका विद्यालयहरुको निरीक्षण प्रतिवेदन २०७३

जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापा  अन्तरगत सञ्चालित प्राविधिक धार तर्फका विद्यालयहरुको निरीक्षण प्रतिवेदन  २०७३  प्रतिवेदक डा. आनन्द पौडेल उपसचिव, शिक्षा मन्त्रालय


Attached Documents
Title Size Type View Download
Monitoring_report_Jhapa 345 Kb application/pdf View Download