शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखाको कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास  शाखाको कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
img061 644 Kb image/jpeg View Download
img060 732 Kb image/jpeg View Download