नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१८ का लागि Chulabhorn Graduate Institute बैंकक, थाइल्याण्डमा Master's degree अध्ययनका लागि प्राप्त छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

Chulabhorn Graduate Institute बैंकक, थाइल्याण्डबाट शैक्षिक सत्र २०१८ को लागि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा छनौटका लागि मन्त्रालयको पूर्व सूचना बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहररु मध्येबाट मन्त्रालयको मिति २०७४/०६/१ को निर्णय अनुसार  देहाय अनुसारका उम्मेदवारहरुलाइ मुख्य उम्मेदवारको रुपमा  मनोनयन गरिएकोले छनौट भएका मुख्य उम्मेवारहरुले यथासिघ्र देहायका कागजात सहित सम्पर्क गर्न र पूर्व मनोनयनमा परेका उम्मेदवार मध्ये अध्ययनका लागि असमर्थ उ्रम्मेदवारले सोही अवधि भित्र अध्ययन असमर्थताको लिखित जानकारी गराउन र मनोनयन सम्बन्धमा कुनै दावीविरोध भए  उम्मेदवार स्वंय उपस्थित भई लिखित जानकारी गराउन समेत जानकारीका लागि सुचित गरिएको छ ।विस्तृत विवरणका लागि तलको लिङ्कमा गएर हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
CGI_Pre_nomination_website-2074 311 Kb application/pdf View Download