छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुबाट MBBS, BDS / BSc Nursing विषयमा प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्नुपरेको हुंदा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० बमोजिम देहायको योग्यता पूरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
kuonline_with_bipannatako_sifaris 834 Kb application/pdf View Download