D. Pharmacy विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाइ शैक्षिक सत्र २०१७/२०१८ का लागि पाकिस्तान सरकारबाट Pakistan Technical Assistance Programme (PTAP) अन्तरगत प्राप्त छात्रबृत्ति सिट मध्ये D. Pharmacy विषयमा ८ सिट प्राप्त हुन आएकोले छात्रबृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० (संसोधन सहित) बमोजिम साधारण तथा आरक्षण तर्फ सिट कायम गरीएकोले उक्त सिटहरुमा नियमानुसार मनोनयनका लागि  तथा योग्यताक्रम कायम गर्न सम्बन्धीत संस्थाले तोकेको योग्यता पुरा गरेका र त्रि. वि. वि., चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (IoM), महाराजगञ्ज बाट २०७४ साल असोज २८ र २९ गते लिइएको प्रबेश परीक्षामध्ये B. Pharmacy विषयको प्रबेश परीक्षाको योग्यताक्रम सूचीमा (Merit List)मा रहेका इच्छुक उम्मेदवारहरुबाट मिति २०७४ कार्तिक ६ गते देखि २०७४ कार्तिक १३ गते सम्म कार्यालय समय भित्र यस शाखामा दरखास्त दिनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको व्योहोरा जानकारी गराइन्छ । यसै सूचनामा संलग्न दरखास्त फाराम डाउनलोड गरि भरेर बुझाउन सकिनेछ ।

विस्तृत विवरणका लागि संलग्न फाइल हेर्नुहोला।


Attached Documents
Title Size Type View Download
dpharmacy_notice 126 Kb application/pdf View Download
application_form 101 Kb application/pdf View Download