कर्मचारीलाई रमाना दिने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

यस मन्त्रालयबाट प्रदेशमा रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय लगायतका मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सचिवालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारीहरुलाई तुरुन्त रमाना दिन निर्देशन दिइसकिएकोमा रमाना नलिइ वा नदिइ बसेका भए २४ घण्टाभित्र रमाना दिन र त्यसको जानकारी यस मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत दिनुहुन यस मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायहरुलाई  अनुरोध छ।