नेपाल सरकारलाई मित्रराष्ट्र चीन सरकारले सन् २०१८/१९का लागि उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति छनोटका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त माग सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
notice_final 103 Kb application/pdf View Download
nisha 37 Kb application/pdf View Download
final_form_of_china 60 Kb application/pdf View Download