आयुर्वेद स्नातक तह BAMS विषयमा छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम सूची तथा पूर्व मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Merit_and_Pre_Nomination_website_Notice_BAMS 138 Kb application/pdf View Download