नव गठित शिक्षा विकास तथा समन्वय समितिको अंग्रेजी छाप तथा साइनबोर्डको ढाँचा सम्बन्धमा।

शिक्षा मन्त्रालयले नवगठित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको अंग्रेजी छाप तथा साइनबोर्डको ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको मिति २०७४/२/२४ को निर्णयअनुसार सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरुलाई अंग्रेजी छाप तथा साइनबोर्ड सोही बमोजिम गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। उक्त ढाँचा यसैसाथ संलग्न छ। 


Attached Documents
Title Size Type View Download
chhap 521 Kb application/pdf View Download