वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवदेन दिने बारेको सूचना

वैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिका यस मन्त्रालय वा अन्तर्गतका योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले यो सूचना प्रकाशित भएका मितिले ७ दिन भित्र यस मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखामा आइपुग्नेगरी निवेदन दिन हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

विस्तृत विवरणका लागि एटेच फाइल हेर्नुहोला।

निवेदन तलको इमेलमा समेत पठाउन सकिने छ।

moekapra@gmail.com


Attached Documents
Title Size Type View Download
img463 1337 Kb image/jpeg View Download
img464 1344 Kb image/jpeg View Download