PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको MBBS तथा BDS तर्फको छात्रबृत्तिमा पूर्व मनोनयन गरिएको बारे जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
pre_nomination_Pakistan_PTAP_Scholarship_2018-19_MoE_website_Notice_- 631 Kb application/pdf View Download