PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको BSc. Engineering विषयको छात्रबृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम ( Merit List ) सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pakistan_PTAP_Merit_List_B.Sc_._En_._website_Notice_ 325 Kb application/pdf View Download