पाकिस्तान सरकारबाट PTAP कार्यक्रम अन्तरगतको D. Pharmacy विषयको छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धमा म्याद थप गरिएको जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Pakistan_PTAP_Mayad_Thap2018-19_MoE_website_Notice_-_D._Pharmacy_ 681 Kb application/pdf View Download