स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ मा संशोधन गर्ने विषयमा भएको प्रस्ताव र निर्णय

स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ मा संशोधन गर्ने विषयमा भएको प्रस्ताव र निर्णय


Attached Documents
Title Size Type View Download
NOTICE_8-23-2018 96 Kb application/pdf View Download