ईजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि प्राप्त स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको कृषि विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी जरुरी सूचना ।

ईजिप्ट सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०१८/०१९ का लागि प्राप्त स्नातकोत्तर तथा स्नातक तहको कृषि विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी जरुरी सूचना ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Igypt_Scholarship_Nomination_Notice 75 Kb application/pdf View Download