मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १५ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न निकायमा कामकाज गर्न खटाइएका रापद्वि श्रेणीका कर्मचारीहरूको विवरण

मन्त्रालयको मिति २०७५ भाद्र १५ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न निकायमा कामकाज गर्न खटाइएका रापद्वि श्रेणीका कर्मचारीहरूको विवरण


Attached Documents
Title Size Type View Download
कामकाज_2 609 Kb application/pdf View Download
कामकाज_3 557 Kb application/pdf View Download
कामकाज_1 516 Kb application/pdf View Download
कामकाज_4 652 Kb application/pdf View Download