S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-11-29 सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको विवरण अद्याबधिक गर्ने सम्बन्धमा
2 2021-11-26 पाकिस्तान सरकारले शैक्षिक सत्र २०२१/०२२ का लागि उपलब्ध गराएको PTAP छात्रवृत्तिमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
3 2021-11-26 पाकिस्तान सरकारले शैक्षिक सत्र २०२१/०२२ का लागि उपलब्ध गराएको PTAP छात्रवृत्तिमा स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
4 2021-11-19 चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिमा चीन सरकारद्वारा स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना
5 2021-11-11 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त फाराम
6 2021-11-08 आ.व २०७७-७८ को आर्थिक विवरणको सफ्टकपी र स्क्यानकपी उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा
7 2021-10-30 सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन साउन-असोज २०७८
8 2021-10-30 सूचनाको हक अन्तर्गत स्वतः प्रकाशन साउन-असोज २०७८
9 2021-10-28 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा(२०७८।७।११)
10 2021-10-06 बोलपत्र आह्ववानको सूचना सच्याईएको सम्बन्धमा सूचना (२०७८।०६।२०)
11 2021-10-01 MOFCOM/CHINA (2021) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।
12 2021-09-28 विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण प्रयोगात्मक अभ्यास पूरा नगरेका विद्यार्थीहरुलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना।
13 2021-09-27 सेवाकालिन तालिममा आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७८।६।११)
14 2021-09-23 कर्णाली-स्वास्थ्य-विज्ञान-प्रतिष्ठान-ऐन-२०६८
15 2021-09-20 The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid(JDS) PhD. /Master degree (2078/6/4)
16 2021-09-17 One Day Basic Robotics & AI Training for Girls
17 2021-09-17 Press Release - 9th National Science Day, 2078
18 2021-09-17 Press Release - 9th National Science Day, 2078
19 2021-09-16 DLPIU हस्तान्तरण सम्बन्धमा (२०७८।०५।३१)
20 2021-09-16 A Webinar on 9th National Science Day, 2078 : "A Path to Centre of Excellence"

Most Visited Links