S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-10-23 राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम निशुल्क छात्रवृति
2 2019-10-01 School Sector Development Plan Mid Term Review
3 2019-09-30 विज्ञान, प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७६
4 2019-09-25 विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान सहयोग सम्बन्धी
5 2019-09-12 सातौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७६ सम्बन्धी
6 2019-09-09 ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा पुरस्कृत हुनेको नामावली
7 2019-09-08 पुरस्कारका लागि आवेदन सम्बन्धी सुचना
8 2019-09-05 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS, BDS BSC Engineering विषयको छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धी सूचना
9 2019-09-05 पुरस्कृत हुने विद्यालयहरुलाई सम्पर्क गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
10 2019-09-03 चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति
11 2019-09-03 चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति
12 2019-09-03 शिक्षा दिवस, २०७६ को उपलक्षमा पुरस्कृत हुने क्याम्पसहरुलाई सम्पर्क गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2019-09-02 उत्कृष्ट विद्यालय छनौट सम्बन्धी सूचना
14 2019-08-29 PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS, BDS BSC Engineering छात्रवृति सूचना
15 2019-08-27 Press Release Regarding Organizing National Science Day
16 2019-08-27 Regarding Organizing National Science Day
17 2019-08-25 नेपाल विद्याभूषण तथा नेपाल छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2019-08-23 Post Doctoral Scholarship from Swiss Government Excellence for 2020-2021
19 2019-08-23 सेवाकालीन तालिममा सहभागीक लागी मनोनयन गरिएको नामावली
20 2019-08-20 आ.व. २०७४/७५ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा