S.N. Publish Date Title Detail
1 0000-00-00 मनोनयन सम्बन्धी सूचना : २०१४ अगस्ट सेसनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम अन्तर्गत MBBS अध्ययन बारे
2 0000-00-00 BN,BPH, B.Pharmacy, BMLT, BMIT, BAMS, BSc.Forestry लगायतका विषयहरूमा छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना
3 0000-00-00 Birat and Devdaha Medical college: मनोनयन सम्वन्धमा
4 0000-00-00 मनोनयनका लागि आवेदन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना : Birat Medical college and Devdaha Medical College
5 0000-00-00 BDS / BSc Nursing Final Nomination : अन्तिम उम्मेदवारका रुपमा मनोनयन प्रयोजनका लागि सुचीकृत गरीएको अत्यन्त जरुरी सुचना
6 0000-00-00 MOE Entrance Exam 2071-8-27: Final Nomination
7 0000-00-00 MOE Entrance Exam 2071-8-27: Pre Nomination
8 0000-00-00 MOE Entrance Exam 2071-08-27: Result published
9 0000-00-00 बी एससी नर्सिङको कोटा थप सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
10 0000-00-00 मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
11 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा BDS, BSc Nursing विषयमा अन्तिम मनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
12 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२७ को परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
13 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२० सम्बनन्धी शिक्षा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति
14 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२० को परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15 0000-00-00 छात्रवृत्ति छनौट परीक्षा २०७१-८-२० का लागि आवेदन दिने उमेद्वारहरुकालागि अत्यन्त जरुरी सूचना
16 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
17 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 0000-00-00 काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूमा मनोनयनका लागि आवेदन गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
19 0000-00-00 Apply Online : Undergraduate Level (Biology Group) Entrance Examination for MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BMLT, BAMS and BSc Forestry
20 0000-00-00 Comsats Institute of Information Technology, Islamabad, Pakistan मा MS Programme छात्रवृत्तिमा आवेदन सम्बन्धी सूचना

Most Visited Links