S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-03-26 Thailand International Post Graduate Programme(TIPP) 2021 अन्तर्गत माग भएको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएकाहरूको योग्यताक्रम सूची र मनोनयन सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना
2 2021-03-26 अनुदान सहयोगको लागी सुचना
3 2021-03-25 Press Release (2077-12-12)
4 2021-03-25 Press Release (2077-12-12)
5 2021-03-19 Thailand International Cooperation Agency (TICA) को सहकार्यमा थाई विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले Thailand International Postgraduate Programme अन्तर्गत माग भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
6 2021-03-17 Press Release (2077-12-04)
7 2021-03-17 Press Release (2077-12-04)
8 2021-03-17 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
9 2021-03-17 थाइल्याण्डको National School of Engineering, Chulalongkorn University ले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा आवेदन खुलेको सम्बन्धी
10 2021-03-15 कार्यपालिका न्यायपालिका व्यस्थापिका तथा स‌वैधानिक संस्था आयाेग एवम् निकायहरुका सबै विषयगत मन्त्रालय आयाेग सचिवालय तथा कार्यालयहरुलाई यस मन्त्रालयकाे विशेष अनुराेध
11 2021-03-12 Asia e University मा ACD सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा BBA र MBA विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिएको सूचना
12 2021-03-12 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
13 2021-03-05 Press Release
14 2021-03-05 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
15 2021-03-05 अजरबैजानद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा सूचना आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना
16 2021-03-05 Seoul National University ले प्रदान गर्ने SNU President Fellowship (SPF) मा आवेदन माग भएको सम्बन्धी सूचना
17 2021-03-05 थाइल्याण्डको Shirindhorn International Institute of Technology (SLIT),Thammasai University ले खुल्ला प्रतिश्पर्धा द्वारा छात्रवृत्तिसहित अध्ययन अवसर प्रदान गरेको सम्बन्धी सूचना
18 2021-03-01 दरखास्त आह्वानको सूचना सम्बन्धमा
19 2021-02-28 वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
20 2021-02-28 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना