S.N. Publish Date Title Detail
1 2019-06-14 अन्तराष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धमा
2 2019-05-31 उपसचिव स्तरका अधिकृतहरुको सेवाकालिन तलिममा सहभागि हुन निबेदन दिने बारे
3 2019-05-28 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि प्रप्त आवेदनहरुको नामावली सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना
4 2019-05-09 कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ।
5 2019-05-08 नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्वन्धी जरुरी सूचना ।
6 2019-04-29 रकमान्तर
7 2019-04-26 BAMS विषयको योग्यताक्रम र मनोनयन सूची
8 2019-04-19 अत्यन्त जरुरी सूचना ।
9 2019-04-18 उप-सचिवको पदस्थापना
10 2019-04-18 शाखा अधिकृतको पदस्थापना
11 2019-04-15 नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भएको स्नातक तह आयुर्वेद (BAMS) विषयको छात्रवृतिमा दरखास्त आव्हान गरिएको जरुरी सूचना
12 2019-04-11 विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने वारेको सुचना
13 2019-04-07 International Vacancy for UNESCO, Paris, France
14 2019-04-04 रुस सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातक तहको छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम कायम गरी मनोनयन गरिएको सूचना
15 2019-03-29 एसईई परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अपिल
16 2019-03-27 रुस सरकारबाट प्राप्त भएको स्नातक तहको छात्रबृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको जरुरी सूचना
17 2019-03-27 बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
18 2019-03-27 बृहत विद्यालय सुरक्षा सञ्चार रणनीति २०७५
19 2019-03-27 बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५
20 2019-03-27 बृहत विद्यालय सुरक्षा सञ्चार रणनीति २०७५