S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-06-06 प्रेस विज्ञप्ति(2078-02-23)
2 2021-06-06 प्रेस विज्ञप्ति (2078-02-23)
3 2021-05-27 कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.SC. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फको एक रिक्त सिटमा उम्मेदवार मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
4 2021-05-25 कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.SC. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फको एक रिक्त सिटमा इच्छुक वैकल्पिक उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
5 2021-05-17 वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
6 2021-05-12 कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.SC. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
7 2021-05-07 वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि मनोनित भएका उम्मेदवारहरूको संसोधित सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
8 2021-05-07 BSc Agriculture विषयको निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम प्रकाशित भएको सूचना
9 2021-04-30 National ICT Day - May 2, 2021
10 2021-04-29 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धि योजना निर्माणको लागि तथ्याङ्क तथा प्रश्नावली फारमहरु - २०७७
11 2021-04-28 सूचनाको_हक_अन्तर्गत_स्वतः_प्रकाशन_माघ-चैत्र_२०७७
12 2021-04-28 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (2078-01-15)
13 2021-04-28 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः
14 2021-04-21 वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि दरखास्त माग सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
15 2021-04-20 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको
16 2021-04-16 शैक्षिक सूचना २०७७
17 2021-04-16 कोभिड -१९ को सन्दर्भमा मिति २०७८-१-३ को प्रेस विज्ञप्ती
18 2021-04-16 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यतासूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचनाः
19 2021-04-04 काठमाण्डौँ फरेष्ट्री कलेजमा B.Sc.Forestry विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि दरखास्त माग गरिएको
20 2021-04-02 भर्ना बाँकी रहेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्ध