S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-09-15 “अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७”
2 2021-09-15 “अनिवार्य-तथा-निःशुल्क-शिक्षा-सम्बन्धी-ऐन-२०७५”
3 2021-09-15 रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७
4 2021-09-14 सार्थक विद्यालय विज्ञान शिक्षा, वैज्ञानिक विकासको आधार : Program in Zoom Platform
5 2021-09-14 बुढानीलकण्ठ स्कुल तथा साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृतिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनाेटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
6 2021-09-14 A National Webinar Regarding 9th National Science Day, 2078
7 2021-09-13 RME Handover Program in commemoration with National Science Week (13th to 19th September, 2021) by MoEST Secretary, Mr. Suresh Acharya.
8 2021-09-12 Panel Discussion on “Calibration of Biomedical Equipment’s”
9 2021-09-12 Photo Competition – “Science and Technology for Disaster Mitigation and Management”
10 2021-09-02 नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको आदर्श वाक्य(नारा) – “ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास ”
11 2021-09-13 नवौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस, २०७८ को सन्दर्भमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम (२०७८।५।२८)
12 2021-09-13 RME Handover Program in commemoration with National Science Week (13th to 19th September, 2021) by MoEST Secretary, Mr. Suresh Acharya.
13 2021-09-13 नवौं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस, २०७८ को सन्दर्भमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम (२०७८।५।२८)
14 2021-09-12 संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) मनाउने सम्बन्धमा (२०७८।५।२७)
15 2021-09-12 नवौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको आदर्श वाक्य(नारा) – “ विज्ञान तथा प्रविधिको उन्नत विकास : प्रकोप र महामारीबाट सहज निकास ”
16 2021-09-12 Photo Competition – “Science and Technology for Disaster Mitigation and Management”
17 2021-09-12 Panel Discussion on “Calibration of Biomedical Equipment’s”
18 2021-09-12 “राष्ट्रिय विज्ञान दिवस,२०७८” - पत्रकार भेटघाट सम्बन्धि सूचना (२०७८।५।२७)
19 2021-09-10 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको संशोधित एवम् परिमार्जित मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना (२०७८।५।२५)
20 2021-09-05 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरअन्तर्गतका कलेजमा B.SC. Agriculture विषयमा नि:शुल्क अध्ययनका (छात्रवृत्तिमा) लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचनाः

Most Visited Links