S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-04-02 प्रोफाइल निर्माणका लागि विवरण पठाउने सम्बन्धमा
2 2021-04-02 Education Sector Plan - Draft V-1, 2021/2030
3 2021-04-01 Press Release (2077-12-19)
4 2021-03-30 वैदेशिक अध्ययन /तालिम छत्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा  
5 2021-03-29 Press Release (२०७७/१२/१६)
6 2021-03-26 Thailand International Post Graduate Programme(TIPP) 2021 अन्तर्गत माग भएको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएकाहरूको योग्यताक्रम सूची र मनोनयन सिफारिस गरिएको सम्बन्धी सूचना
7 2021-03-26 अनुदान सहयोगको लागी सुचना
8 2021-03-25 Press Release (2077-12-12)
9 2021-03-25 Press Release (2077-12-12)
10 2021-03-19 Thailand International Cooperation Agency (TICA) को सहकार्यमा थाई विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले Thailand International Postgraduate Programme अन्तर्गत माग भएको स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिमा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना
11 2021-03-17 Press Release (2077-12-04)
12 2021-03-17 Press Release (2077-12-04)
13 2021-03-17 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
14 2021-03-17 थाइल्याण्डको National School of Engineering, Chulalongkorn University ले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा आवेदन खुलेको सम्बन्धी
15 2021-03-15 कार्यपालिका न्यायपालिका व्यस्थापिका तथा स‌वैधानिक संस्था आयाेग एवम् निकायहरुका सबै विषयगत मन्त्रालय आयाेग सचिवालय तथा कार्यालयहरुलाई यस मन्त्रालयकाे विशेष अनुराेध
16 2021-03-12 Asia e University मा ACD सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा BBA र MBA विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिएको सूचना
17 2021-03-12 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
18 2021-03-05 Press Release
19 2021-03-05 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
20 2021-03-05 अजरबैजानद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा सूचना आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना