S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-03-17 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2 2021-03-17 थाइल्याण्डको National School of Engineering, Chulalongkorn University ले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा आवेदन खुलेको सम्बन्धी
3 2021-03-15 कार्यपालिका न्यायपालिका व्यस्थापिका तथा स‌वैधानिक संस्था आयाेग एवम् निकायहरुका सबै विषयगत मन्त्रालय आयाेग सचिवालय तथा कार्यालयहरुलाई यस मन्त्रालयकाे विशेष अनुराेध
4 2021-03-12 Asia e University मा ACD सदस्य राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा BBA र MBA विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिएको सूचना
5 2021-03-12 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची तथा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2021-03-05 Press Release
7 2021-03-05 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
8 2021-03-05 अजरबैजानद्वारा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न विषयका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिमा सूचना आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना
9 2021-03-05 Seoul National University ले प्रदान गर्ने SNU President Fellowship (SPF) मा आवेदन माग भएको सम्बन्धी सूचना
10 2021-03-05 थाइल्याण्डको Shirindhorn International Institute of Technology (SLIT),Thammasai University ले खुल्ला प्रतिश्पर्धा द्वारा छात्रवृत्तिसहित अध्ययन अवसर प्रदान गरेको सम्बन्धी सूचना
11 2021-03-01 दरखास्त आह्वानको सूचना सम्बन्धमा
12 2021-02-28 वैदेशिक अध्ययन / छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी सूचना
13 2021-02-28 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
14 2021-02-25 जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MSc Agriculture र MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक भई आवेदन दिएका उम्मेद्वारहरूको योग्यताक्रम सूची र मनोनयनका लागि नाम सिफारिस भएको सम्बन्धी सूचना
15 2021-02-23 विद्यालय लेखाङ्कन दिग्दर्शन २०७६
16 2021-02-20 चीनसरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MSc Agriculture र MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक नेपाली उम्मेद्वारहरूका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना
17 2021-02-17 मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा ( प्रदेश )
18 2021-02-17 मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा ( स्थानीय )
19 2021-02-16 सूची दर्ता गर्गाने सम्बन्धि सूचना
20 2021-02-08 Press Release