S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-08-10 विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका, २०७७
2 2021-08-10 विद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७
3 2021-08-09 सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको छात्रवृत्तिमा पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएकोसम्वन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
4 2021-08-03 National Nuclear Policy, 2064 (2007)
5 2021-08-03 “रेडियोधर्मी पदार्थको उपयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन – २०७७”
6 2021-08-02 सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको : (२०७८।४।१८)
7 2021-08-02 सूचनाको हक अन्तर्गत वैशाख-असार २०७८ को स्वतः प्रकाशन
8 2021-08-01 National Science, Technology and Innovation Policy, 2019
9 2021-07-28 Online तालिम सम्बन्धी सूचना।
10 2021-07-23 कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय अन्तरगत सिद्धान्त क्याम्पस गैडाकोट नवलपरासी (सुस्तापूर्व) मा वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क (छात्रवृत्तिमा) अध्ययनका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको
11 2021-07-22 सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
12 2021-07-22 आ.ब २०७७।०७८ को सम्पत्ति विवरण अनलाईन प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा।
13 2021-07-16 नेपाल विद्याभूषण, नेपाल प्रविधि विद्याभूषण, नेपाल छात्रा विद्यापदक र राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना ।
14 2021-07-13 "Study in Egypt" Academic Year 2021/2022 अन्तर्गत इजिप्टका विश्वविद्यालयहरूमा भर्नाको लागि आह्वान भएको सम्बन्धी सूचना (२०७८।३।२९)
15 2021-07-12 कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा - २०७८।३।२४
16 2021-07-06 " Nepal School Sector Development Plan 2021- Budget Review Meeting May 17 – 21, 2021 Aide Memoire "
17 2021-07-06 प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार तथा सहयोगका लागि आवेदन वा सिफारिस पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना
18 2021-07-04 आ.व. २०७८।०७९ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
19 2021-07-02 सेवाकालिन तालिममा सहभागि हुन निवेदन दिने बारे ( २०७८।०३।१८)
20 2021-06-27 Press Release(2078-03-13)

Most Visited Links