S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-02-08 सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
2 2021-02-08 सञ्चालन अनुमति नवीकरणका लागि निवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना
3 2021-02-07 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९
4 2021-02-07 विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा संचालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९
5 2021-02-01 M.Sc. in Natural Resources Management and Rural Development विषयको छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त मागसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
6 2021-01-31 JDS सम्बन्धी सूचना
7 2021-01-31 सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम स्वत: प्रकाशन
8 2021-01-29 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
9 2021-01-28 Press Release
10 2021-01-18 संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना
11 2021-01-18 रद्द गरिएको सम्बन्धमा
12 2021-01-13 राष्ट्रिय योग आभ्यासक्रम
13 2021-01-08 राष्ट्रिय योग दिवस मनाउने सम्बन्धी सूचना
14 2021-01-06 Joint Review Meeting (JRM) Aide Memoire
15 2021-01-06 Joint Review Meeting (JRM) Aide Memoire
16 2021-01-05 काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिको लागि वैयक्तिक विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
17 2021-01-01 संक्षिप्त सूची तयार गरिएको सूचना
18 2020-12-31 सूचना प्रवाह सम्बन्धमा
19 2020-12-25 माग आकृति फारम सम्बन्धमा
20 2020-12-24 व्यावसायिक संस्थालाई अनुदान सहयोग कार्यविधि, २०७७