S.N. Publish Date Title Detail
1 2021-06-21 श्रीलङ्काको Sri Lanka Technological Campus (SLTC) द्वारा IT and Computing विषयको Bachelor Degree Programme मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन खुला गरेको सम्बन्धी सूचना
2 2021-06-20 अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस -२१ जुन, २०२१ को मूल समारोह कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना
3 2021-06-16 विश्व योग दिवस राष्ट्रियस्तरमा मनाउने सम्बन्धि सूचना (२०७८।०३।०२)
4 2021-06-16 चीनको Tongi University मा Environment Management and Sustainable Development विषयक स्नातकोत्तर तहमा MOFCOM Scholarship को आवेदन खुलेको सम्बन्धी सूचना (२०७८।०३।०१)
5 2021-06-15 चीनको Tongi University मा Environment Management and Sustainable Development विषयक स्नातकोत्तर तहमा MOFCOM Scholarship को आवेदन खुलेको सम्बन्धी सूचना
6 2021-06-15 National Yoga Protocol
7 2021-06-14 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको सदस्य सचिव तोक्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको सूचना (कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वाता सम्बन्धि – प्रकाशित मिति : २०७८।०२।३१)
8 2021-06-10 शैक्षिक सूचना २०७७ (2078-02-27)
9 2021-06-06 प्रेस विज्ञप्ति(2078-02-23)
10 2021-06-06 प्रेस विज्ञप्ति (2078-02-23)
11 2021-05-27 कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.SC. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फको एक रिक्त सिटमा उम्मेदवार मनोनयन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
12 2021-05-25 कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.SC. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा साधारण समूहतर्फको एक रिक्त सिटमा इच्छुक वैकल्पिक उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
13 2021-05-17 वि‍एस्सी (B.SC. Agriculture) विषयमा नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको मनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
14 2021-05-12 कृषि विषयको स्नातक तहमा (B.SC. Agriculture) नि:शुल्क छात्रवृत्तिमा मनोनयनका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी अत्यन्त्त जरुरी सूचना
15 2021-05-07 वि‍एस्सी फरेष्ट्री (B.Sc.Forestry) विषयको नि:शुल्क अध्ययन (छात्रवृत्तिमा) का लागि मनोनित भएका उम्मेदवारहरूको संसोधित सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
16 2021-05-07 BSc Agriculture विषयको निशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको योग्यताक्रम प्रकाशित भएको सूचना
17 2021-04-30 National ICT Day - May 2, 2021
18 2021-04-29 प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धि योजना निर्माणको लागि तथ्याङ्क तथा प्रश्नावली फारमहरु - २०७७
19 2021-04-28 सूचनाको_हक_अन्तर्गत_स्वतः_प्रकाशन_माघ-चैत्र_२०७७
20 2021-04-28 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा (2078-01-15)

Most Visited Links