प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिहरू र संस्थागत संरचनाको प्रस्तावित खाका २०७५ कार्तिक ९ गते


Attached Documents
Title Size Type View Download
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी नीति, रणनीति तथा कार्यनीतिहरू र संस्थागत संरचनाको प्रस्तावित खाका २०७५ 5000 Kb application/pdf View Download