विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी

विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी


Attached Documents
Title Size Type View Download
विज्ञान_नीति_२०७५_प्रारम्भिक_मस्यौदा 541 Kb application/pdf View Download
विज्ञान_नीति_२०७५_मस्यौदा 543 Kb application/pdf View Download