जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि विवरण तथा सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा देशको समग्र क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पहिचान गरी मानव संशाधन विकास योजना निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/६/२८ को निर्णय अनुसार जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन भई आउँदो २५ वर्षमा देशलाई आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रका जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने कार्य सञ्चालन भईरहेको छ । यसै क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट आ-आफ्नो तह अन्तर्गत हाल भैरहेको जनशक्ति तथा रणनीतिक विकास योजना बमोजिमका लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी १० वर्षभित्र आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहबाट भर्नुपर्ने विवरण सङ्कलन फाराम एवम् यस अनुसार सर्वसाधारणहरूबाट आवश्यक सल्लाह एवम् रचनात्मक सुझाव संकलनका लागि इच्छुक सबै सरोकारवालाहरूले भर्नुपर्ने सुझाब सङ्कलन फाराम तयार गरी देहाय अनुसारको लिङ्कमा राखिएकोले भर्ने भराउने व्यवस्था एवम् सहभागिताका लागि अनुरोध छ । 

अनलाइन फाराम भर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

१) विवरण सङ्कलन फाराम (प्रत्येक स्थानीय तहबाट भर्नुपर्ने) 

२) सुझाब सङ्कलन फाराम (इच्छुक सबै सरोकारवालाहरूले भर्नुपर्ने)