नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि प्रप्त आवेदनहरुको नामावली सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना

नेपाली मुस्लिम विद्यार्थीको लागि मित्रराष्ट्र इजिप्ट सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिका लागि  प्रप्त आवेदनहरुको नामावली सूची प्रकाशन गरिएको जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Scholarship_Namelist_ 94 Kb application/pdf View Download