कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सम्पादित कामसँग आवद्धता गरी मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सम्पादित कामसँग  आवद्धता गरी  मूल्याङ्कन गर्ने  सम्बन्धमा


Attached Documents
Title Size Type View Download
Ka_Sa_Mu 508 Kb application/pdf View Download