काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको MBBS विषयको पुर्व मनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना

काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको MBBS विषयको पुर्व मनोनयन सम्बन्धी जरुरि सूचना  


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_of_Pre_nomination 74 Kb application/pdf View Download
MBBS_TU_Pre_Nomination 54 Kb application/pdf View Download
KU_MBBS_Pre_nomination 106 Kb application/pdf View Download