त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BAMS, BSc MLT(General Science), BSc MIT(General Science), BPH(General Science), B.Pharmacy(General Science), BSc Nursing(Femal), BSc Nursing(Male) र BNS, विषयहरुको कलेज प्राथमिकता फारम भर्ने सम्बन्धी जरुरि सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत  BAMS, BSc MLT(General Science), BSc MIT(General Science), BPH(General Science), B.Pharmacy(General Science), BSc Nursing(Femal), BSc Nursing(Male) र  BNS, विषयहरुको कलेज प्राथमिकता फारम भर्ने सम्बन्धी जरुरि सूचना 


Attached Documents
Title Size Type View Download
Paramedical_College_choice_Notice 120 Kb application/pdf View Download
B.Sc_MIT_TU_GS_College_Choice_Form 53 Kb application/msword View Download
BPH_TU_college_choice_Form 57 Kb application/msword View Download
B.Pharmacy_TU_GS_college_choice_Form 61 Kb application/msword View Download
B.Sc_.Nursing_MaleTU_College_Choice_Form_ 50 Kb application/msword View Download
BNS_TU_College_Choice_Formx 75 Kb application/msword View Download
BAMS_TU_college_choice_Form1 52 Kb application/msword View Download
B.Sc_.Nursing_FemaleTU_College_Choice_Form 67 Kb application/msword View Download