त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत BAMS, BSc MLT(General Science), BSc MIT(General Science), BPH(General Science), B.Pharmacy(General Science), BSc Nursing(Femal), BSc Nursing(Male) र BNS, विषयको चत्रवृतिमा प्राप्त सिटको साधारण तथा आरक्षणगत सिट विभाजन सम्बन्धी जरुरि सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत  BAMS, BSc MLT(General Science), BSc MIT(General Science), BPH(General Science), B.Pharmacy(General Science), BSc Nursing(Femal), BSc Nursing(Male) र  BNS, विषयको चत्रवृतिमा प्राप्त सिटको साधारण तथा आरक्षणगत सिट विभाजन सम्बन्धी जरुरि सूचना  


Attached Documents
Title Size Type View Download
Quota_Calculation 71 Kb application/pdf View Download
Paramedical_courses_Quota 39 Kb application/pdf View Download
B.Sc_.Nursing_FemaleTU_College_Choice_Form 67 Kb application/msword View Download