त्रि.वि.वि. अन्तर्गत BSc.MIT/ Bsc.MLT/BPH/ B.Pharmacy (Health Science) विषयको छात्रवृतिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 त्रि.वि.वि. अन्तर्गत  BSc.MIT/ Bsc.MLT/BPH/ B.Pharmacy (Health Science) विषयको छात्रवृतिमा पूर्वमनोनयन  सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
TU_Health Science_Bachelors 156 Kb application/pdf View Download