त्रि.वि.वि. र काठमाडौँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत BDS र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत BSc Nursing विषयको छात्रवृतिमा पूर्वमनोनयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

 त्रि.वि.वि. र काठमाडौँ  विश्वविद्यालयअन्तर्गत  BDS र  काठमाडौँ  विश्वविद्यालय अन्तर्गत  BSc Nursing विषयको छात्रवृतिमा पूर्वमनोनयन  सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
BDS_Bsc_Nursing_Notice 145 Kb application/pdf View Download