शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा बिद्यालयरशिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावकमा अनुरोध

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम सम्बन्धमा बिद्यालयरशिक्षण संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक, तथा अभिभावकमा अनुरोध


Attached Documents
Title Size Type View Download
Covid-19_मन्त्रालयको_अनुरोध 130 Kb application/pdf View Download