यस मन्त्रालय मिति २०७७|०५|३१ को निर्णयानुसार सरुवा भएको तथा काज खटाइएका कर्मचारीको विवरण

यस मन्त्रालय मिति २०७७|०५|३१  को निर्णयानुसार सरुवा भएको तथा काज खटाइएका कर्मचारीको विवरण    


Attached Documents
Title Size Type View Download
सरुवा_20775-31 69 Kb application/pdf View Download