सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम स्वत: प्रकाशन

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सुचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण 


Attached Documents
Title Size Type View Download
RTI_JAN 756 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links