जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारद्वारा प्राप्त स्नातकोत्तर तहको MSc Agriculture र MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक भई आवेदन दिएका उम्मेद्वारहरूको योग्यताक्रम सूची र मनोनयनका लागि नाम सिफारिस भएको सम्बन्धी सूचना

जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारद्वारा  प्राप्त  स्नातकोत्तर तहको  MSc Agriculture  र  MSc Forestry विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक भई आवेदन दिएका उम्मेद्वारहरूको योग्यताक्रम सूची र मनोनयनका लागि नाम सिफारिस भएको सम्बन्धी सूचना


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_Merit_and_Nomination 143 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links