छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाका लागि आवेदनसम्बन्धी सूचना :२०६९।०२।२३

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विज्ञान (Biology) विषय लिई 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने ःMBBS, BDS, BSc Nursing, BPH, B. Pharmacy, BAMS, BSc Forestry लगायतका विषयहरुमा निःशुल्क, आंशिक तथा स–शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने भएकोले तपसिलको योग्यता पुरा गरेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ । यस सूचनाको पूर्ण पाठका साथै फारमको ढाँचा, फारम भर्नेबारे निर्देशन तथा फारमसँग संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुका बारे जान्नका लागि तलको PDF document हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice__Application_Scholarship_Exam(Bio)2069-2-23- 822 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links